(ĐTCK)
CTCP Xăng dầu Chất đốt Hà Nội ( HFC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/01/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, 32 Nguyễn Công Trứ - Hà Nội

- Nội dung và thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.