CTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7,03%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 703 đồng).

- Thời gian thực hiện: 07/06/2019

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế, địa chỉ: số 46 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, điện thoại: 02343848242; máy lẻ (204, 205); Công ty chi trả cổ tức vào giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, thời gian chi trả cổ tức từ ngày 07/06/2019, xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu trước khi nhận tiền chia cổ tức.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.