HEC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (25%)

CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (HEC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019

Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/06/2019

- Địa điểm thực hiện.

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/06/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân, Sổ sở hữu cổ phần.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu