CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2018

Lý do và mục đích:   Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện:    10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
Thời gian thực hiện:   08/01/2019 

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty – Số 8 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.