Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến: Ngày 11/4/2015.

- Địa điểm, nội dung và ngày chính thức Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.