HDG : Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến: Ngày 11/4/2015.

- Địa điểm, nội dung và ngày chính thức Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu