CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2018

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 12% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 302 cổ phiếu sẽ được nhận thêm: (302 x 12): 100 = 36,24  cổ phiếu mới. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được 36 cổ phiếu mới và số tiền mặt: 0,24 x 10.000 = 2.400 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại phòng Hành Chính – Nhân sự Công ty; Địa chỉ: Tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, Tp. Vũng Tàu và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.