CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (HD6 - Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở công ty: Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu từ ngày 20/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.