CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2018

- Lý do và mục đích: Trả  cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt

-  Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện:    20/08/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng đại diện CTCP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD – Địa chỉ: F6-F7 Khu ĐTM Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội, kể từ ngày 20/08/2018.  

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.