CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2017

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 200:09 (Người sở hữu 200 cổ phiếu được nhận 09 cổ phiếu)
+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ.
Ví dụ:Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông theo tỷ lệ thực hiện sẽ được nhận (100*9)/200=4,5 cổ phiếu mới. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận 4 cổ phiếu.
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền; Địa chỉ số 1901 (tầng 19) Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.