Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang (HAM - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức còn lại năm 2017 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

Ngày thanh toán: 25/05/2018

Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ: Số 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/05/2018 và xuất trình Chứng minh nhân nhân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.