Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (GTH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện:30/03/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (Lô 77, Phạm Văn Đồng, Vĩ Dạ, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, điện thoại 054.3812850) từ ngày 30/03/2015 (từ 8 giờ đến 16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.