Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An (GTA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
Nội dung cụ thể:

-     Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

-     Thời gian thực hiện: Ngày 05/06/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Chế biến Gỗ Thuận An từ ngày 05/06/2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.