Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (GSP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/05/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang theo CMND hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân) còn giá trị sử dụng, liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh từ ngày 10/05/2018 để làm thủ tục nhận cổ tức theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) -  Chi nhánh TP.HCM, Lầu 1, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 3914.6789, Fax: 028 3914.6969.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.