Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM– UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn; Km70-quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

- Nội dung lấy ý kiến:  Thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.