GSM: Ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

 

 

Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (GSM– UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn; Km70-quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

- Nội dung lấy ý kiến:  Thực hiện theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu