Công ty cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn (GSC – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thực hiện: 20/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Thủy điện Geruco Sông Công (địa chỉ: Lô 253 KDC Vạn Tường, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc cung cấp số tài khoản ngân hàng để Công ty chi trả cổ tức bằng cách chuyển khoản từ ngày 20/01/2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.