CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Gạch ngói Đồng Nai, địa chỉ: 119 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận I, TP.HCM bắt đầu từ ngày 11/07/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.