GMD: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Gemadept

Mã chứng khoán: GMD 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 22/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp: Thông báo sau

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu