GIL: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:        07/01/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian tổ chức: 06/02/2015

- Địa điểm thực hiện: 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Trả cổ tức 20% còn lại năm 2013 bằng tiền (2.000 đồng / 1 cổ phiếu)

+ Mức trả cổ tức năm 2014 là 80%/mệnh giá (8.000 đồng/1 cổ phiếu) và thanh toán bằng tiền.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu