GHC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Thủy điện Gia Lai

Mã chứng khoán: GHC 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 10/06/2020

- Địa điểm thực hiện dự kiến: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM.

- Nội dung họp dự kiến: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu