Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu (GCD - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu  được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 02/05/2018

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở  hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán tài chính Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu có địa chỉ tại: Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 từ ngày 02/05/2018. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân/hộ chiếu, trường hợp nhận cổ tức thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.