CTCP Petec Bình Định (GCB - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả tức cổ tức năm 2017 bằng tiền

-  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

-  Thời gian thực hiện: 22/06/2018

-  Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty: Số 389 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.