CTCP Tổng Công ty khí Việt Nam (GAS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2018

Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2017 bằng tiền mặt

-     Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

-     Ngày thanh toán: 25/07/2018

-     Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (vào các ngày làm việt trong tuần bắt đầu từ ngày 25/07/2018) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.