GAS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

 

Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần (GAS- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 22/01/2016

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính của PV Gas

- Nội dung lấy ý kiến: bầu/miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu