Tổng Công ty khí Việt Nam - Công ty cổ phần (GAS – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2015

- Lý do và mục đích: Lấy  ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 11/08/2015

- Địa điểm thực hiện: tòa nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiểng, Nhà Bè, Tp.HCM

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.