FT1: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (32%)


CTCP Phụ tùng máy số 1 (FT1 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 32%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu