FSO: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam 

Mã chứng khoán: FSO 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

- Lý do và mục đích:  Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

-  Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí  đóng tàu thủy sản Việt Nam – Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng 

-  Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu