Công ty Cổ phần FPT (FPT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền và Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

1, Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện:  10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) (áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên)

- Thời gian thực hiện:  12/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/06/2015 tại:

Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3773.7070 / 6.271.7171

Fax: (84.4) 3773.9058

Hoặc: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán FPT tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Ben Thanh Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 6.290 8686/3915 2626

Fax: (84.8) 6.291 0670   

Hoặc: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán FPT tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 100 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.511) 355 3666

Fax: (84.511) 355 3888

2, Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (người sở  hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới) (áp dụng cho cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi nhân viên)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mới được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. 

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông A được hưởng quyền nhận là: 102*15%=15,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 15 cổ phiếu, phần lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và xuất trình chứng minh nhân dân tại: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT hoặc Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.