CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FOC - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức lần 1 năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/08/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT – Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào Tài khoản của cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.