Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2018

Lý do và mục đích: Chi cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2017

Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Ngày thanh toán: 18/05/2018

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta, địa chỉ: Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, Thành phố Sóc Trăng bắt đầu từ ngày 18/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.