CTCP Phát hành sách TP.HCM - FAHASA (FHS - Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2018

Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017.

−     Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (700 đồng/cổ phiếu)

−     Thời gian thực hiện: 31/05/2018

−     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Phát hành sách TP.Hồ Chí Minh-FAHASA. Địa điểm: Số 60-62 Lê Lợi-Quận 1-TP.Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8h00 đến 16h30 kể từ ngày 31/05/2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.