Công ty cổ phần Khoáng sản FECON (FCM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2018

- Lý do và mục đích: Trả  cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 04/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Khoáng sản FECON (Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy trong tuần (từ 8h30 đến 12h00) bắt đầu từ ngày 04/06/2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.