FBC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên 

Mã chứng khoán: FBC 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 14/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

- Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và mức chi trả cổ tức năm 2020; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu