EPH: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội 

Mã chứng khoán: EPH 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu