ECI: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền (14%)

(ĐTCK)

Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (ECI – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        29/12/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

(1) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến đầu tháng 2 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục – Địa chỉ: Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

- Nội dung họp: Lấy ý kiến thông qua các nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015, bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 và một số nội dung khác liên quan

(2) Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/02/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 11/02/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu