Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (EBS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:        07/01/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồngcổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/02/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Hội đồng quản trị công ty sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.