EBA: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Điện Bắc Nà

Mã chứng khoán: EBA 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 27/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Điện Bắc Nà, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu