CTCP Dược phẩm Tipharco (DTG - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền (đợt 2 năm 2017)

Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

Thời gian thực hiện: Ngày 27/06/2018

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco – Địa chỉ: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 09, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.