DS3: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (7%)

 

CTCP Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 (DS3 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2019

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng), trong đó:

* Đợt 1:

+ Tỷ lệ thực hiện:   2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
+ Ngày thanh toán:  09/09/2019

* Đợt 2:
+ Tỷ lệ thực hiện:  2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
+ Ngày thanh toán:  30/09/2019

* Đợt 3:

+ Tỷ lệ thực hiện:  3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

+ Ngày thanh toán:  21/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ: Phòng kế toán, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3: Tổ 2 khu 2 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu từ ngày 09/09/2019 (đối với đợt 1), bắt đầu từ ngày 30/09/2019 (đối với đợt 2), bắt đầu từ ngày 21/10/2019 (đối với đợt 3).

Khi đến nhận phải xuất trình chứng minh nhân dân bản gốc (đối với cổ đông cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng đối với cổ đông tổ chức). Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức cần giấy ủy quyền (đối với cổ đông cá nhân), giấy giới thiệu hoặc quyết định ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) và chứng minh nhân dân bản gốc của người được ủy quyền.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu