DRL: Ngày GDKHQ Trả cổ tức phần còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (15%)

Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (DRL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức phần còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

Trong đó:

+ Chi trả phần cổ tức còn lại năm 2014 là: 9.82%/cổ phiếu

+ Tạm ứng cổ tức năm 2015: 5.18%/cổ phiếu

- Ngày thanh toán: 28/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, địa chỉ:  Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/05/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu