(ĐTCK)

Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (DRL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        31/12/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 27/01/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực 3, Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/01/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.