DPP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Dược Đồng Nai 

Mã chứng khoán: DPP 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Ngày 09/04/2020 (Thứ năm)

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hòa Bình (Số 6 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu