DPH: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền (12%)

CTCP Dược phẩm Hải Phòng (DPH - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2019

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:  12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Thời gian thực hiện:  30/01/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/01/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu