DPG: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Đạt Phương

Mã chứng khoán: DPG

 Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020

- Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (địa chỉ: đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

- Nội dung họp: Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu