DP3: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (16%),thực hiện quyền mua cổ phiếu năm 2015

 

 

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3 – Sàn HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, thực hiện quyền mua cổ phiếu năm 2015

a. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thực hiện: 30/05/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Thống kê - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 - Nhà máy Nam Sơn, địa chỉ số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng và chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, số 42/74 Nguyễn Giản Thanh, phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh (đối với các cổ đông đăng ký địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh) bắt đầu từ ngày 30/05/2016 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

 

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

-  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 1.312.500 cổ phiếu
-  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
-  Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 04 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty phân phối cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần), đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
Số lượng cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng là  01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

 

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/01/2016 đến ngày 26/01/2016.
+ Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 02 bên và chỉ được chuyền nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/01/2016 đến ngày 05/02/2016.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

 

- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 - Nhà máy Nam Sơn, địa chỉ số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng
- Thông tin về tài khoản tiền phong toả đặt mua chứng khoán của TCPH:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
+ Số TK: 17901-000000-1388
+ Nơi mở TK: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - chi nhánh Hồng Bàng

 

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MàCHỨNG KHOÁN DP3
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2016
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 15h ngày 07/01/2016
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/01/2016 đến ngày 26/01/2016.
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 12/01/2016 đến ngày 05/02/2016
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: 16/02/2016
- Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177
+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành

 

 

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu