CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/06/2018

-  Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính: số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần bắt đầu từ ngày 25/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.