Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/20177

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 16/10/2017
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính: 25 Hùng Vương - phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.