CTCP DIC - Đồng Tiến (DID- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2014

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ phân bổ: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết

- Thời gian họp ĐH: Dự kiến ngày 18/05/2014

- Địa điểm họp ĐH: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp ĐH:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.