CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian & địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo sau.

- Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên 2014.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.