CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2014

- Lý do và mục đích: Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 12/09/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký(TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty số 13-13 Bis Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) từ ngày 12/09/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.