DGW: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Thế giới số

Mã chứng khoán: DGW 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến thứ Hai ngày 29/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết sau

- Nội dung họp dự kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên. Công ty sẽ thông báo chi tiết sau.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu